fredag, september 18, 2020
en-USsv-SE

Terms Of Use

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Office System i Falköping

Office System i Falköping Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Office System i Falköping.

Office System i Falköping webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Office System i Falköping webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Office System i Falköping förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Office System i Falköping.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Office System i Falköping webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Office System i Falköping och Office System i Falköping är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Office System i Falköping är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Office System i Falköping erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Office System i Falköping sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Office System i Falköping webbplats, bekräftar och garanterar du Office System i Falköping att du inte kommer att använda Office System i Falköping på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Office System i Falköping webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Office System i Falköping eller förstöra andra användares besök/arbete med Office System i Falköping webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Office System i Falköping webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Office System i Falköping webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Office System i Falköping har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Office System i Falköping sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Office System i Falköping förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Office System i Falköping förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Office System i Falköping varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Office System i Falköping sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Office System i Falköping vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Office System i Falköping.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Office System i Falköping WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Office System i Falköping FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Office System i Falköping WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Office System i Falköping WEBBPLATS.

KONTAKT: staffan@osif.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Office System i Falköping förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Office System i Falköping webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Office System i Falköping webbplats är: Copyright 2010 Office System i Falköping och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Office System i Falköping Copyright 2010 Office System i Falköping

Copyright 2010 Office System i Falköping