Allmänt

Det finns mycket att nämna om detta program vilket tidigt uppmärksammades av LO. 

Programmet vann User Awards-priset och detta tack vare gott samarbete mellan utvecklare och användare.  
 
Programmet används av ett tiotal kommuner och har under flera år legat i framkant på Resursförmedling. 

Vi är glada att programmet är uppmärksammat av många - inte minst konkurrenter. 
 
Detta innebär att vi tillsammans med användare ständigt utökar funktioner samt fäljer verksamhets förändringar. 
Dessa kan vara av lokalt slag och då försöker vi anpassa för respektive kund.

Det finns mycket att orda om, men det bästa är att ta kontakt med oss och pröva alternativt besök någon av våra användare.
Styrkor

Det finns många fördelar och tyvärr kan vi nämna dem alla.
Detta på grund av att vi snabbt skulle bli kopierade och efterliknande.
 Det är i för sig en komplimang, men vi har ett ansvar mot alla de som
 har varit och skapat FreeTime vad det är idag.

För att nämna några:


1 Hög flexibiltet. FreeTime är ingen koloss på lerfötter !
2 Verksamt under många år och mpnga goda idéer är anammade!
3 Anpassningsbart till lokala krav
4 Gott samarbete med användere !
 5 Öppen källkod!Svagheter

Programmet är inte ett lönesystem ! FreeTime är ett avancerat matchningsprogram.

Detta är något som måste poängteras, men det finns egentligen inga gränser för export av data till ett lönesystem.

Denna fråga återkommer ofta, och därför bemötes den här. 

Vi anser att den exportmöjligheten är tillräcklig som funktion för ett program som Freetime är och att riskera åtkomst och datasäkerhet för två affärskritiska system som ett lönesystem och Freetime är vanskligt.

Haltar det ena - haltar det andra. 

Driftsäkerheten är dock oerhörd stor för FreeTime då vi använder oss av MS Sql Server, Ms Access och den senaste webbtekniken.